Vilkår

Vilkår ved køb af medlemsskab i CrossFit Frederikshavn

§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til CrossFit Frederikshavn.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klippe kort skal bruges indenfor 12 måneder fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. CrossFit Frederikshavn kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2. Medlemskort
Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til CrossFit Frederikshavn, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. Betaling
Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS automatisk kortbetaling, og du betaler fra dags dato og den løbende måned. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder CrossFit Frederikshavn sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til inkassobureau.

§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af CrossFit Frederikshavn.

§5. Varighed/Medlemskab
Der tale om et løbende medlemskab (klippekort, UngdomsCrossFit forløb, kickstarter forløb er undtaget), der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 6. Klippekort, Ungdomscrossfit forløb, kickstarter forløb kan ikke opsiges, men slutter automatisk når varighed udløber eller klip er anvendt. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion.

§6. Opsigelse
Opsigelsesfrist for medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til CrossFit Frederikshavn.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
CrossFit Frederikshavn forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret
CrossFit Frederikshavn er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent ved at tørre udstyr af med disinfektionsmiddel og ryde op efter end træning. CrossFit Frederikshavn er også røgfrit område, både inde og ude.
Al træning og ophold i CrossFit Frederikshavn foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i CrossFit Frederikshavn. Unge mellem 13 og 18 år samt umyndige må benytte CrossFit Frederikshavn´s faciliteter på forældre/ værges ansvar. Børn under 13 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen eller instruktør.
Børn må være I det angivet børneområde unden opsyn, ingen andre steder i centret.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved mobilitetstræning.

§9. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller CrossFit Frederikshavn’s ansatte, kan CrossFit Frederikshavn uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemsnummer.

§10. Ændringer i hold m.v.
CrossFit Frederikshavn forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold ved opslag i facebookgruppen CrossFit Frederikshavn Members samt på www.CrossFitFrederikshavn.dk. Desuden kan CrossFit Frederikshavn samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag før holdets planlagte start.

§11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Frederikshavn. CrossFit Frederikshavn tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§12. Værdigenstande
CrossFit Frederikshavn bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§13. Skabsleje
Skabsleje følger dit medlemskabs binding periode.

§14. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at CrossFit Frederikshavn må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til CrossFit Frederikshavn.
Du har ret til indsigt i dine registreret oplysninger samt ret til rigtiggørelse/sletning af disse.

§15. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart, dog skal afmelding til kl.06.00 og kl.08.00 hold senest ske kl.22.00 dagen før. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske via www. CrossFitFrederikshavn.dk, eller via sport solution booking app’en. Glemmer du at melde afbud er gebyret 25kr., ved klippekort mister du 1 klip.
Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit medlemsskab blive lukket indtil gebyret er betalt.

§16. Fremmøde
Ved al træning skal du fremmøde dig på kundecomputeren ved indgangen. Du er selv ansvar for at fremmødet bliver registeret inden holdstart, ellers vil du blive opkrævet udeblivelsesgebyr.

§17. Venteliste
Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 2 timer før holdstart, dog ved kl.06.00 og kl.08.00 hold får du senest besked kl.22.00 dagen før. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§18. Afbud til personlig træner
Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret kr. 50,00, ved klippekort mister du 1 klip. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§19. Billeder og videooptagelser
Ved oprettelse giver du CrossFit Frederikshavn samtykke til at billeder og videoer af dig må anvendes i reklamemæssige sammenhæng.

§20. BørneCrossFit og UngdomsCrossFit
BørneCrossFit og UngdomsCrossFit følger skolernes ferie, så der er perioder hvor disse hold IKKE bliver udbudt.

§21. Persondata
Du giver ved oprettelse samtykke til at vilkårene på nærværende kontrakt accepteres og til at CrossFit Frederikshavn opbevarer stamoplysninger.

§22. Såfremt CrossFit Frederikshavn bliver medlem af Anti Doping Danmark
Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

has been added to the cart. View Cart