Bettina starter op med ”CrossFit Mobility” torsdag d. 29 september. kl. 19.15-20.00.
Dette er et Hatha Yoga inspireret hold, hvor du holder de forskellige stræk i længere tid. Det er en mere passiv (statisk) tilgang til mobilitetstræning end Astanga yoga som vi tidligere har tilbudt. Dette gør det muligt, at have trænet inden dette hold. Øvelsesvalg er med henblik på at få en bedre bevægelsesvej i CrossFit og generelt øges din smidighed.

Dette hold er klart anbefalingsværdigt – din krop bliver glad for det! 🙂