Bluetooth fremmøde:

Følg disse steps for opsætning af bluetooth fremmøde:

1) tryk for nøglen under fanen “udforsk”

2) Giv Go Activ tillladelse til at bruge bluetooth

3) Giv Go Activ lov til at bruge en lokalitet (Tillad, mens du bruger app’en)

 

Så er det sat op og ved fremmøde trykker du på nøglen under fanen “udforsk” og knappen “aktiver” hvor efter der står succes.

Hvis du ikke er tilmeldt et hold indenfor 3 timer ved fremmøde, registeres en open gym træning.